نوشته‌ها

ترکیب دو رنگ سفید و سیاه در طراحی آپارتمان

استفاده از رنگ سفید و سیاه در طراحی آپارتمان

این دو رنگ بواسطه ی تظاد رنگی فوق العاده ای که نسبت به یکدیگر دارند باعث خلق طرح های آرامش بخشی در فضاهای مسکونی می گردند.

black-white-1-(13) black-white-1-(12) black-white-1-(11) black-white-1-(10) black-white-1-(9) black-white-1-(8) black-white-1-(7) black-white-1-(6) black-white-1-(5) black-white-1-(4) black-white-1-(3) black-white-1-(2) black-white-1-(1)