مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

یکی از روش های جانبخشی بر پیکره ی خسته کننده شهرها، مجسمه ها می باشند. در این میان برخی آثار مجسمه ساز ها در نوع خود بیشتر از سایر آثار جالب می باشند.

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

مجسمه های شهری با طراحی مبتکرانه

10606365_408766805945247_5665560308987724050_n

۱۰ ساختمان عجیب و غیرمعمول…

برای یک معمار، هیچ گونه محدودیتی در طراحی وجود ندارد.

ساختمان هایی زیبا، کاربردی و در عین حال بعضا غیرمعمول و عجیب!

برخی از این طرح ها فقط در مرحله اولیه باقی می مانند اما برخی ممکن است به مرحله اجرا و بهره برداری نیز رسیده باشند.

تصاویری از ۱۰نمونه از این ساختمان های عجیب…

11025_408766759278585_6506084875720390851_n 1380062_408766662611928_5016721914825698942_n 1477495_408766555945272_222003120801055080_n 1506856_408766485945279_300596487046796056_n 10604484_408766725945255_9108041470896875998_o 10606365_408766805945247_5665560308987724050_n 10661618_408766519278609_8871584767320416940_o 10665340_408766835945244_7783982543223828304_n 10678869_408766602611934_5422447854794220313_n 10714558_408766895945238_7581527835695913299_o