human-flower-combine-draw-(5)

خلاقیت از نوعی دیگر…

بسیاری از ما ممکن است بارها بی توجه از مقابل وسایل مختلف گذشته باشیم، اما کسانی هستند که با دیده ای متفاوت اجسام پیرامون خود را نگاه می کنند.

در تصاویر زیر فردی خلاق و هنرمند با استفاده از ترکیب گل های متفاوت و گرافیک (آبرنگ، ماژیک، مداد) تصاویر جالبی را خلق کرده است.

خلاقیت از نوعی دیگر…

human-flower-combine-draw-(1) human-flower-combine-draw-(2) human-flower-combine-draw-(3) human-flower-combine-draw-(4) human-flower-combine-draw-(5) human-flower-combine-draw-(6) human-flower-combine-draw-(7) human-flower-combine-draw-(8) human-flower-combine-draw-(9) human-flower-combine-draw-(10) human-flower-combine-draw-(11) human-flower-combine-draw-(12) human-flower-combine-draw-(13)

32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(7)

عکاسی شهری، از ایده تا خلاقیت

یکی از راه‌های مهم دریافت ایده و اصطلاحاً قوی کردن چشم، دیدن عکس‌های خوب است.
حالا ما هم برای اینکه به شما برای عکاسی از نماهای شهری ایده بدهیم، ۳۲ عکس زیبا و خلاقانه از چشم‌اندازهای شهری را یکجا جمع کرده‌ایم. امیدوارم با دیدن این عکس‌ها، علاوه بر لذت دیدن عکس‌ها، پشتوانه تصویری شما نیز تقویت شود.

32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(1) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(4) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(3) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(2) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(5)32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(6) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(11) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(10) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(9) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(8) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(7)32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(12) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(18) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(17) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(16) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(15) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(14) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(13)32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(19) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(25) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(24) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(23) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(22) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(21) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(20)32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(26) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(32) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(31) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(30) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(29) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(28) 32-Cityscape-Images-to-Take-Your-Breath-Away-(27)